Active promos in Poland

Regulamin Serwisów Premium MT “Enterfactory”

  Usługa „Enterfactory” (dalej Usługa) jest dostępna dla użytkowników sieci GSM: PTK Centertel sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 sp. z o.o., PTC sp. z o.o. „Enterfactory” to zbiór wszystkich serwisów aktywowanych przez organizatora, wyszczególnionych poniżej. Usługa polega na dostępie … Continue reading